ΟΝΟΜΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Εργαλεία Ναυπηγείου «Φουσκής»

ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΣ
Maurizio Borriello

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΛΛΟΓΗΣ
Το ναυπηγείο «Φουσκής» ιδρύθηκε το 1952 από το Γιάννη Ζώρζο, γνωστό και ως «Μαστρο-Γιάννη». Πολλά από αυτά τα ξυλουργικά και ναυπηγικά εργαλεία δημιουργήθηκαν σε εργαστήρια μετάλλου στη Σύρο.